Những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng thể chất của trẻ

Những yếu tố bên trong cơ thể:

Các yếu tố nội tiết như vai trò của tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến thượng thận...

Yếu tố di truyền liên quan đến chủng tộc, gen.

Các dị tật bẩm sinh thường làm cho trẻ chậm lớn.

Những yếu tố bên ngoài cơ thể:

- Vai trò của dinh dưỡng rất quan trọng: Nuôi dưỡng tốt trẻ lớn nhanh và ngược lại.

- Chăm sóc y tế: Trẻ ở trong môi trường chăm sóc y tế tốt sẽ tăng trưởng nhanh hơn.

- Vai trò giáo dục và rèn luyện tập thân thể làm trẻ phát triển cân đối.

- Khí hậu môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ, trẻ thường tăng cân vào mùa mát mẻ, không khí trong lành.

- Các hoạt động thể dục thể thao.

- Điều kiện kinh tế, xã hội. Đô thị hóa.

 

(Theo: Điều dưỡng nhi khoa - Bộ Y tế)