Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

94.000đ
5
Dược lý học lâm sàng

Cuốn sách trang bị cho sinh viên Đại học Y các kiến thức cơ bản về dược lực...

168.000đ
5
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

79.000đ
5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

68.000đ
4
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

77.000đ
4