Bào chế đông dược

Nền Y học cổ truyền của nước ta gồm những kinh nghiệm phong phú của ông cha kết hợp với kinh...

32.500đ
2
Giải phẫu răng

Giải phẫu răng được biên soạn dựa trên chương trình giáo...

110.000đ
0
Dược động học đại cương

Cuốn sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ...

48.000đ
3.333335
Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Cuốn sách được biên soạn bởi các Bác sĩ, Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu và giàu...

95.000đ
3.5
Dịch tễ dược học

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

62.000đ
0