Dược liệu học - Tập 2

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

88.000đ
5
Ký sinh trùng y học

Môn Ký sinh trùng là môn cơ sở làm nền tảng cho việc chẩn đoán đúng các...

91.000đ
5
Ký sinh trùng

Sách Ký sinh trùng được biên soạn dựa trên chương trình...

60.000đ
0
Kinh tế y tế

Sách Kinh tế Y tế được biên soạn dựa trên chương trình...

54.000đ
0
Giải phẫu người

Cuốn sách giải phẫu này là tài liệu dạy/học giải phẫu chính thức được dùng...

125.000đ
5
Giải phẫu bệnh học

Giải phẫu bệnh học là các nghiên cứu về bệnh tật. Nói một cách cụ thể hơn,...

170.000đ
5
Sinh lý bệnh học

Cuốn sách được viết nhân dịp trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành...

115.000đ
5