Bệnh học

Cuốn sách chia chương rõ ràng, mỗi chương tập trung vào những bệnh thường...

89.000đ
4
Dịch tễ dược học

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

62.000đ
0
Bệnh học lao

Sách Bệnh học lao do tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn...

54.000đ
0
Hóa lý dược

Hóa Lý Dược là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo Dược sĩ đại học, đề...

93.000đ
0