Dược lý học - Tập 2

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành, một nhiệm vụ quan trọng của người...

94.000đ
5
Dược lý học lâm sàng

Cuốn sách trang bị cho sinh viên Đại học Y các kiến thức cơ bản về dược lực...

168.000đ
5
Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

79.000đ
5
Dược liệu học - Tập 2

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

88.000đ
5
Sinh lý bệnh học

Cuốn sách được viết nhân dịp trường Đại học Y Hà Nội kỷ niệm 100 năm thành...

115.000đ
5
Độc chất học

Độc chất là một môn học không thể thiếu trong chương trình đào tạo dược sĩ...

74.000đ
0
Chăm sóc dược

Tài liệu Chăm sóc dược được biên soạn dựa trên chương...

77.000đ
5
Bào chế đông dược

Nền Y học cổ truyền của nước ta gồm những kinh nghiệm phong phú của ông cha kết hợp với kinh...

32.500đ
2