Vật lý lý sinh y học

Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y và số giờ cho...

86.000đ
5
Răng hàm mặt

Sách Răng hàm mặt được biên soạn dựa trên chương trình...

45.000đ
5
Nhãn khoa Tập 3

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

300.000đ
4
Nhãn khoa Tập 2

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

240.000đ
4
Nhãn khoa Tập 1

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

330.000đ
5
Dược liệu học - Tập 2

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

88.000đ
5
Nha khoa trẻ em

Sách Nha khoa trẻ em được biên soạn dựa trên chương trình...

93.000đ
5