Hóa dược - Tập 2

Giáo trình gồm 24 chương, chia làm hai tập. Tập 1, 14 chương, sinh viên học...

79.000đ
5
Y học hạt nhân

Những năm gần đây, các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị bằng y học hạt nhân...

68.000đ
4
Y học hạt nhân

Sách Y học hạt nhân được biên soạn dựa trên chương trình...

77.000đ
4
Vi sinh vật

Cuốn sách Vi sinh vật được biên soạn dựa vào chương trình...

99.000đ
5
Vi sinh

Sách Vi sinh được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục...

26.000đ
5
Vật lý lý sinh y học

Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y và số giờ cho...

86.000đ
5