Điều dưỡng nhi khoa cơ bản

Cuốn sách được biên soạn bởi các Bác sĩ, Điều dưỡng có trình độ chuyên môn chuyên sâu và giàu...

95.000đ
3.5
Bệnh học

Cuốn sách chia chương rõ ràng, mỗi chương tập trung vào những bệnh thường...

89.000đ
4
Dịch tễ dược học

Cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục đại học của Trường...

62.000đ
0
Bệnh học lao

Sách Bệnh học lao do tập thể cán bộ giảng dạy của Bộ môn...

54.000đ
0