Trường Đại học Y Hà Nội - Bộ môn phẫu thuật tạo hình; Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bắc Hùng