Bài giảng bệnh học ngoại khoa

Bài giảng bệnh học ngoại khoa

Cuốn sách là tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên Y khoa, trong đó chủ yếu là nội dung học tập của sinh viên năm thứ 3. Được biên soạn theo nội dung giảng dạy mà Bộ môn Ngoại của tám Trường Đại học Y trong cả nước đã thống nhất.

“Bà...

Giới thiệu sách

Cuốn sách là tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên Y khoa, trong đó chủ yếu là nội dung học tập của sinh viên năm thứ 3. Được biên soạn theo nội dung giảng dạy mà Bộ môn Ngoại của tám Trường Đại học Y trong cả nước đã thống nhất.

“Bài giảng triệu chứng học Ngoại khoa” tập hợp các bài về triệu chứng, hội chứng thường gặp mà sinh viên cần phải học và nắm vững. Các nội dung được trình bày trong cuốn sách là những kiến thức kinh điển và đã được cập nhật. Các tác giả đã cố gắng trình bày một cách chuẩn mực và đầy đủ nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết, làm cơ sở vững chắc trong chẩn đoán những bệnh lý Ngoại khoa cũng như các cấp cứu Ngoại khoa thường gặp.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (2 votes)