Bài giảng gây mê hồi sức - Tập II

Bài giảng gây mê hồi sức - Tập II

Số trang: 
390
Khổ: 
19x27
Hết hàng

Cuốn là là tập hợp những kiến thức chung, cơ bản về Gây mê hồi sức. Đáp ứng nhu cầu của việc học tập, nắm vững kiến thức trước hết của các cán bộ Gây mê hồi sức từ cao đến trung cấp, sau nữa là của những ai quan tâm đến công việc phẫu thuật cũng như cứu chữa người bệnh trong...

Giới thiệu sách

Cuốn là là tập hợp những kiến thức chung, cơ bản về Gây mê hồi sức. Đáp ứng nhu cầu của việc học tập, nắm vững kiến thức trước hết của các cán bộ Gây mê hồi sức từ cao đến trung cấp, sau nữa là của những ai quan tâm đến công việc phẫu thuật cũng như cứu chữa người bệnh trong tình trạng hiểm nghèo.

Gây mê không thể tách rời với Hồi sức vì muốn gây mê thì phải hồi sức tốt, chưa nói đến công tác chuẩn bị bệnh nhân trước mổ và săn sóc sau mổ thì kiến thức Hồi sức là vô cùng quan trọng.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)