Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa

Bài giảng kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa

Số trang: 
108
Khổ: 
19x27
Hết hàng

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về giao tiếp và góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa và làm tài liệu để sinh viên có thể tham khảo khi học kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, các kỹ năng giao tiếp được học và phát triể...

Giới thiệu sách

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc một số kiến thức cơ bản về giao tiếp và góp phần đáp ứng được nhu cầu đào tạo kỹ năng giao tiếp cho sinh viên y khoa và làm tài liệu để sinh viên có thể tham khảo khi học kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, các kỹ năng giao tiếp được học và phát triển qua “thực hành” nhiều hơn là đọc sách và tài liệu. Do vậy, vai trò của giảng viên hướng dẫn thực hành kỹ năng giao tiếp cho sinh viên vẫn là quan trọng nhất.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng, cán bộ y tế thường xuyên giao tiếp với các đối tượng phục vụ khác nhau, nhưng giao tiếp với các đối tượng phục vụ của ngành y không phải là kỹ năng tự nhiên của hầu hết cán bộ y tế, vì thế yêu cầu mỗi cán bộ y tế phải có thời gian để thực hành, tự rút kinh nghiệm và nhìn nhận chính khả năng của mình để hoàn thiện kỹ năng giao tiếp với đối tượng phục vụ. Đạt được kỹ năng giao tiếp tốt trong nghề nghiệp chuyên môn đòi hỏi sinh viên y phải biết quan sát, học hỏi và tự rèn luyện ngay từ khi mới vào trường Y.

Đánh giá sản phẩm: 
3.666665
Average: 3.7 (3 votes)