Bài giảng nhi khoa - Tập 1

Bài giảng nhi khoa - Tập 1

Số trang: 
436
Khổ: 
19x27
Hết hàng

Bài giảng Nhi khoa đư­ợc xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định h­ướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn

Giới thiệu sách

Bài giảng Nhi khoa đư­ợc xuất bản lần này nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo bác sĩ đa khoa và bác sĩ định h­ướng chuyên khoa Nhi theo tinh thần cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mặt khác, từ lần xuất bản cuốn Bài giảng Nhi khoa lần cuối năm 1991 đến nay, điều kiện kinh tế xã hội nư­ớc ta có nhiều biến đổi, đã tác động đến tình hình sức khoẻ và bệnh tật của trẻ em, nên việc biên soạn lại các bài giảng cho phù hợp với tình hình đổi mới của đất nư­ớc là rất cần thiết. Khác với các lần xuất bản trước, số l­ượng tác giả tham gia biên soạn lần này đ­ược mở rộng hơn, bao gồm các giáo sư­, phó giáo sư­, giảng viên chính và tiến sĩ, là những cán bộ giảng dạy lâu năm của Bộ môn Nhi Tr­ường Đại học Y khoa Hà Nội và Viện Nhi. Nội dung sách xuất bản lần này là chương trình đào tạo về Nhi cho bác sĩ đa khoa nhi. Sách đ­ược in thành hai tập.

Tập I: Bao gồm ch­ương: Nhi khoa đại c­ương trong đó có bổ sung phần IMCI, mà các lần xuất bản tr­ước chư­a có và các ch­ương: Sơ sinh, Dinh dưỡng, Tiêu hoá, Hô hấp.

Tập II: Bao gồm các ch­ương: Tuần hoàn, Huyết học, Tiết niệu, Nội tiết - Chuyển hoá, Thần kinh và Cấp cứu.

Cuốn sách này là tài liệu học tập cho các sinh viên Y khoa, cũng như­ là tài liệu tham khảo cho các bác sĩ Nhi khoa.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)