Bệnh học bệnh nghề nghiệp

Bệnh học bệnh nghề nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bác sĩ tham gia các khóa đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp của Trường đại học Y Hà Nội và có sách để tham khảo cho các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện ngành, phòng y tế, trạm y tế các doanh nghiệp, tôi biên soạn cuốn ...

Giới thiệu sách

Để đáp ứng nhu cầu học tập cho các bác sĩ tham gia các khóa đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp của Trường đại học Y Hà Nội và có sách để tham khảo cho các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện ngành, phòng y tế, trạm y tế các doanh nghiệp, tôi biên soạn cuốn sách “Bệnh học bệnh nghề nghiệp” dành cho học viên, bác sĩ định hướng bệnh nghề nghiệp, các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng (bệnh nghề nghiệp), các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện đa khoa… Cuốn sách này biên soạn nhằm mục đích chính là giúp cho học viên, các bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện đa khoa, bệnh viện ngành, phòng y tế và trạm y tế các doanh nghiệp có được những kiến thức cơ bản và hiện đại của các bệnh nghề nghiệp đã được bảo hiểm từ năm 1976 đến nay và những bệnh nghề nghiệp chưa được bảo hiểm trong những bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm đã được, bao gồm những bệnh nghề nghiệp đặc hiệu và không đặc hiệu liên quan đến quá trình lao động, ảnh hưởng của nó đến sức khỏe người lao động, nguyên tắc điều trị và các biện pháp dự phòng, cải thiện điều kiện lao động để bảo vệ sức khỏe người lao động. Đặc biệt quyển sách này trang bị những kiến thức cơ bản cũng như thái độ và kỹ năng cho các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp có khả năng chẩn đoán xác định được những bệnh liên quan đến nghề nghiệp của người lao động và có thái độ xử trí đúng.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
4
Average: 4 (2 votes)