Bệnh học Tai mũi họng

Bệnh học Tai mũi họng

Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng được dựa trên cơ sở cuốn Giản yếu bệnh học Tai Mũi Họng (Nhà xuất bản Y học - 2006 - tác giả GS.TS. Ngô Ngọc Liễn) có bổ sung và sửa chữa với sự tham gia cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng chuyên ngành.

Giới thiệu sách

Cuốn Bệnh học Tai Mũi Họng được dựa trên cơ sở cuốn Giản yếu bệnh học Tai Mũi Họng (Nhà xuất bản Y học - 2006 - tác giả GS.TS. Ngô Ngọc Liễn) có bổ sung và sửa chữa với sự tham gia cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng chuyên ngành.

Trong sách này, đã cố gắng bổ sung các phần còn thiếu hay chưa hoàn chỉnh, loại bỏ các chỗ còn sai sót (không nhiều) trong cuốn Giản yếu trước để cung cấp cho các bạn đọc có một tài liệu giáo trình Tai Mũi Họng tương đối đầy đủ, xúc tích và cô đọng.

Chúng tôi đã:

- Bổ sung thêm các nội dung mới cần thiết trong các bài, đặc biệt để đáp ứng tình hình phát triển hiện nay trong thăm khám đều có thêm nội soi và chủ yếu minh họa bằng các hình ảnh nội soi; trong chẩn đoán có thêm chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) và cộng hưởng từ  (MRI) khi cần thiết để thích hợp hơn.

- Bổ sung thêm một số bài thấy là cần.

Đặc biệt để hòa nhập với Tai Mũi Họng các nước trên thế giới đã viết thêm hai chương: Bệnh học vùng mặt và Bệnh học vùng cổ, tuy nhiên mới chỉ bước đầu giới thiệu một số bài, những kiến thức cần thiết có liên quan nhiều đến Tai Mũi Họng sau khi đã tham khảo trong các sách hiện nay ở nước ta còn chưa viết hoặc chưa hoàn chỉnh vì hiện nay chuyên ngành Tai Mũi Họng Đầu Mặt Cổ chưa chính thức được Bộ Y tế thông qua. Ngay về từ ngữ hiện nay sách giáo khoa các nước không dùng từ Viêm tai xương chũm hồi viêm, xuất ngoại mà thay bằng Viêm tai giữa thể nguy hiểm… nhưng trong danh mục bệnh của Bộ Y tế vẫn chưa thay đổi nên cũng vẫn dùng cả hai loại từ cho quen dần. Cũng tách riêng hai phần Bệnh học thực quản và Bệnh học khí quản để dễ theo dõi.

Về bố cục và cách viết để đảm bảo tính rõ ràng, xúc tích cô đọng của sách giáo khoa mang tính cẩm nang, nên không nêu về cơ chế bệnh sinh và các thuyết như trong textbook.

Cuối sách có Danh mục các từ khóa và số trang để tiện cho sử dụng tra cứu.

Sách được viết chung cho các đối tượng là bác sĩ Tai Mũi Họng, với các thầy thuốc ngoài chuyên ngành cũng có thể sử dụng thuận lợi.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)