Bộ Y tế

Cổng thông tin điện tử của Nhà xuất bản Y học là cổng tích hợp thông tin của các Cục, vụ đã liên kết với chúng tôi.

Đặc biệt Cổng TTĐT của Nhà xuất bản Y học được liên kết trực tiếp với các cục, các vụ, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, cung cấp các thông tin hữu ích như: Thông tin về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành y học, Thông tư và nghị định mới ban hành được đăng tải và cập nhập liên tục.

Để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về quản lý thư viện và đọc sách trực tuyến xin vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 024.37627819/ 0934547168

Email: xuatbanyhoc@fpt.vn