Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với y học hiện đại

Châm cứu học trong nội kinh, nạn kinh và sự tương đồng với y học hiện đại

Số trang: 
224
Khổ: 
14.5x20.5
Hết hàng

Châm cứu là phương pháp chữa bệnh cổ truyền của phương Đông. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, châm cứu đã trở thành phương pháp chữa bệnh quốc tế.

Muốn tìm hiểu sâu hơn về châm cứu tất phải tìm đến tài li...

Giới thiệu sách

Châm cứu là phương pháp chữa bệnh cổ truyền của phương Đông. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ XX, sau khi được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, châm cứu đã trở thành phương pháp chữa bệnh quốc tế.

Muốn tìm hiểu sâu hơn về châm cứu tất phải tìm đến tài liệu gốc Nội Kinh, Nạn Kinh, song vì trình độ Trung văn bị hạn chế và nhất là không có tài liệu gốc nên nhiều người đành chịu, do đó việc dùng khoa học hiện đại để chứng minh chỉnh lý lý luận châm cứu gặp nhiều khó khăn.

Giáo sư Bác sỹ Hoàng Bảo Châu là bác sỹ chuyên khoa thần kinh, lại được học Đông y ở Trung Quốc (1960-1962), đã là bác sỹ Trưởng khoa châm cứu Viện đông y (1967-1978), là Viện trưởng Viện Y học cổ truyền (1977-1995), đã quan tâm đến việc tìm hiểu châm cứu từ tài liệu gốc Nội kinh, Nạn Kinh, thông qua kết quả thực tiễn lâm sàng, đã dần dần có nhận thức rõ hơn về hệ kinh lạc, về huyệt và khí, về châm cứu chữa bệnh. Ông đã để thời gian sưu tầm sắp xếp lại những nội dung về châm cứu học ghi rải rác trong Nội kinh, Nạn Kinh và dịch ra tiếng Việt (có kèm âm Hán Việt) thành một tài liệu phản ánh đúng tinh thần Nội kinh, Nạn Kinh viết về châm cứu học, trên cơ sở đó đã vận dụng y học hiện đại chứng minh lý luận về châm cứu này. Ông đã nhận thấy sự tương đồng giữa hệ kinh lạc với hệ tuần hoàn máu, hệ huyệt  khí với hệ thần kinh, chữa bệnh bằng châm cứu với chữa bệnh bằng phương pháp vật lý. Lần đầu tiên NXB Y học có được một tài liệu vừa có nội dung gốc về châm cứu bằng tiếng Việt, vừa có dùng khoa học y học hiện đại để chứng minh giải thích lý luận về châm cứu.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)