Tổ chức và quản lý y tế

Tổ chức và quản lý y tế

Số trang: 
206
Khổ: 
19x27
Còn hàng
Giá: ₫51.000 

Tài liệu Tổ chức và  quản lý  y tế dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa theo các tiêu chuẩn của Hội đồng thẩm định tài liệu dạy-học Bộ Y tế đưa ra. Tập tài liệu này giúp cho việc dạy - học của thầy và của sinh viên theo những mục tiêu lý thuyết của ch...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Tài liệu Tổ chức và  quản lý  y tế dành cho đối tượng bác sĩ đa khoa theo các tiêu chuẩn của Hội đồng thẩm định tài liệu dạy-học Bộ Y tế đưa ra. Tập tài liệu này giúp cho việc dạy - học của thầy và của sinh viên theo những mục tiêu lý thuyết của chương trình. Phần mục tiêu thực hành sẽ có tập tài liệu thực hành riêng.

Tập tài liệu không chỉ là một tài liệu dạy - học về tổ chức và quản lý y tế cho sinh viên đa khoa, mà còn cho đối tượng sinh viên chuyên ngành Y học cổ truyền. Tài liệu này còn được dùng để tham khảo cho sinh viên chuyên ngành y tế công cộng, điều dưỡng và kỹ thuật y học, cũng như cho tất cả các cán bộ y tế nói chung và đặc biệt cho các cán bộ làm công tác quản lý y tế nói riêng.

Đánh giá sản phẩm: 
4
Average: 4 (1 vote)