ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sáng ngày 10 Tháng 7 năm 2019 đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho các quần chúng theo quyết định của Ban thường vụ Đảng uỷ Quận ủy Ba Đình.

Chủ trì Lễ kết nạp Đả

ng có đồng chí Chu Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới 

* Về phía Quận uỷ Ba Đình, gồm có:

1. Đồng chí: Hồ Thị Mộng Điệp – Quận Ủy viên – Phó trưởng ban thường trực – Ban tổ chức Quận Ủy

2. Đồng chí:  Bùi Huyền Trang – Chuyên viên Ban tổ chức Quận ủy Ba Đình

* Về phía Cấp ủy, gồm có:

1. Đồng chí: Chu Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy

2. Đồng chí: Phạm Quốc Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy

3. Đồng chí: Nguyễn Tiến Dũng – Đảng ủy viên

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Hồng – Đảng ủy viên

5. Đồng chí: Phạm Quang Liêm – Đảng ủy viên

Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học.

Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. 

Đồng chí Chu Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 5 đồng chí: đồng chí Kim Mạnh Huy, đồng chí Vũ Văn Huấn, đồng chí Đào Thiện Hùng, đồng chí Nguyễn Danh Thái, đồng chí Nguyễn Thị Hương, sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Dưới Cờ Tổ quốc, Cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Kim Mạnh Huy, đồng chí Vũ Văn Huấn, đồng chí Đào Thiện Hùng, đồng chí Nguyễn Danh Thái, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời cống hiến vì chủ nghĩa cộng sản và vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số ảnh của buổi lễ:  

Đồng chí: Hồ Thị Mộng Điệp – Quận Ủy viên – Phó trưởng ban thường trực – 

Ban tổ chức Quận Ủy phát biểu và chỉ đạo tại buổi lễ kết nạp đảng viên mới 

Các đồng chí đảng viên mới đọc tuyên thệ 

Đồng chí Chu Hùng Cường – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV 

Nhà xuất bản Y học trao Quyết định kết nạp Đảng cho các đồng chí Đảng viên mới

 Đồng chí: Hồ Thị Mộng Điệp – Quận Ủy viên – Phó trưởng ban thường trực – Ban tổ chức Quận Ủy, Đồng chí:  Bùi Huyền Trang – Chuyên viên Ban tổ chức Quận ủy Ba Đình, 

Đồng chí: Chu Hung Cường – Bí thư Đảng ủy, Đồng chí: Phạm Quốc Vượng – Phó Bí thư Đảng ủy 

chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Đảng viên mới.

Đồng chí: Hồ Thị Mộng Điệp – Quận Ủy viên – Phó trưởng ban thường trực – Ban tổ chức Quận Ủy, Đồng chí:  Bùi Huyền Trang – Chuyên viên Ban tổ chức Quận ủy Ba Đình chúc mừng

và chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Y học.

 

                    Tin bài: Huệ Chi

Thủ tụcHành chính