Đánh giá về lượng các kết quả nghiên cứu Y dược sinh học

Đánh giá về lượng các kết quả nghiên cứu Y dược sinh học

Số trang: 
596
Khổ: 
19x27
Còn hàng
Giá: ₫190.000 

Nội dung sách gồm: Chương 1: Đánh giá về lượng và so sánh 2 trị trung bình bằng test “t”; Chương 2: Đánh giá về lượng và so sánh các trị trung bình bằng test “F”; Chương 3: Đánh giá về lượng và so sánh bằng test “X2”; Chương 4: Đánh giá về lượng và so sánh 2 tỷ lệ...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Nội dung sách gồm: Chương 1: Đánh giá về lượng và so sánh 2 trị trung bình bằng test “t”; Chương 2: Đánh giá về lượng và so sánh các trị trung bình bằng test “F”; Chương 3: Đánh giá về lượng và so sánh bằng test “X2”; Chương 4: Đánh giá về lượng và so sánh 2 tỷ lệ; Chương 5: Định lượng thuốc bằng phương pháp thử nghiệm sinh học; Chương 6: Cách xác định liều ED50; Chương 7: Cách xác định nồng độ IC50; Chương 8: Cách xác định liều ID50; Chương 9: Phương pháp ngoại suy liều có hiệu quả tương đương giữa người và động vật thí nghiệm; Chương 10: Phương pháp xác định tính an toàn và liều có hiệu quả của thuốc; Chương 11: Một số vấn đề chung để đảm bảo tính chính xác của các công trình nghiên cứu khoa học.

Sách là tài liệu hữu ích cho các sinh viên làm đồ án hoặc luận văn tốt nghiệp bác sĩ, dược sĩ, cử nhân các ngành sinh học, các học viên cao học làm luận văn thạc sĩ, các nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ, các nghiên cứu viên tiến hành các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc các công trình khoa học về y học, dược học và sinh học.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)