Điều dưỡng nhi khoa

Điều dưỡng nhi khoa

Tác giả: 
Số trang: 
234
Khổ: 
19x27
Còn hàng
Giá sách giấy: ₫56.000 
Giá đang giảm: ₫47.500 
Tiết kiệm: ₫8.500 (-15%)

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung cho giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành khoa học sức khoẻ. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung cho giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành khoa học sức khoẻ. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung học của ngành Y tế.

Sách Điều dưỡng Nhi khoa được biên soạn với sự tham gia của các giáo viên thuộc Trung học Y tế Bạch Mai. Sách viết theo chương trình giáo dục của ngành điều dưỡng đa khoa hệ trung học. Sách được biên soạn với cấu trúc chung của cả bộ sách và được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy- học của Bộ Y tế đã thẩm định. Bộ Y tế đã ban hành làm tài liệu dạy - học chính thức của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Các trường cần căn cứ vào chương trình chính thức môn học, để biên soạn bài giảng cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường và địa phương.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)