Điều trị học bệnh nghề nghiệp

Điều trị học bệnh nghề nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu cho các bác sĩ làm công tác điều trị bệnh nghề nghiệp tại các bệnh viện, các bệnh xá, trạm y tế của các Doanh nghiệp cũng như sinh viên, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, thạc sĩ Y học dự phòng, bác sĩ định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp của Trường đại ...

Giới thiệu sách

Để đáp ứng nhu cầu cho các bác sĩ làm công tác điều trị bệnh nghề nghiệp tại các bệnh viện, các bệnh xá, trạm y tế của các Doanh nghiệp cũng như sinh viên, bác sĩ chuyên khoa cấp 1, cấp 2, thạc sĩ Y học dự phòng, bác sĩ định hướng chuyên khoa bệnh nghề nghiệp của Trường đại học Y Hà Nội có sách để tham khảo. Tôi biên soạn cuốn sách “Điều trị học bệnh nghề nghiệp” nhằm mục đích phục vụ nhu cầu cho học viên, bác sĩ định hướng bệnh nghề nghiệp, các bác sĩ làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng (bệnh nghề nghiệp), các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện đa khoa… có được những kiến thức cơ bản và hiện đại về điều trị các bệnh nghề nghiệp đã được bảo hiểm từ năm 1976 đến nay và những bệnh nghề nghiệp chưa được bảo hiểm bao gồm những bệnh nghề nghiệp đặc hiệu và không đặc hiệu liên quan đến quá trình lao động, nguyên tắc điều trị và điều trị cụ thể nhằm phục hồi lại sức khỏe cho người lao động. Đặc biệt quyển sách này trang bị những kiến thức cơ bản cũng như việc chẩn đoán đúng và xử trí đúng các bệnh liên quan đến nghề nghiệp của người lao động.

Trong quá trình biên soạn, bên cạnh kiến thức cơ bản về điều trị bệnh đã bổ sung những thông tin mới nhất về các thuốc và kỹ thuật điều trị bệnh nghề nghiệp trên thế giới và Việt Nam. Những kinh nghiệm thực tiễn của nhiều năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, điều trị về lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp cũng được chắt lọc đưa vào cuốn sách này.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (2 votes)