Dược cộng đồng (Sách đào tạo dược sĩ đại học)

Dược cộng đồng (Sách đào tạo dược sĩ đại học)

Giá: ₫62.000 
Giá đang giảm: ₫53.000 
Tiết kiệm: ₫9.000 (-15%)

      Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dược của người dân Việt Nam ngày một tăng cao. Trong chăm sóc dược, việc thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân th...

Yêu thích
Giới thiệu sách

      Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dược của người dân Việt Nam ngày một tăng cao. Trong chăm sóc dược, việc thực hiện hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thông qua hệ thống Dược cộng đồng đóng vai trò quan trọng. Tại Việt Nam, người dân có xu hướng tìm kiếm sự hỗ trợ và tư vấn về sức khỏe thông qua hệ thống Dược cộng đồng trước khi có quyết định về lựa chọn dịch vụ y tế tiếp theo cho điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Yêu cầu về chuyên môn và năng lực của người cán bộ Dược có nhiều thách thức hơn các cán bộ y tế khác khi phải hoạt động độc lập tại cộng đồng và đưa ra các quyết định về tư vấn, chăm sóc Dược cho người bệnh. 
     Hiện nay, lĩnh vực Dược cộng đồng trên thế giới đang được phát triển mạnh. Tại Việt Nam, lĩnh vực này cũng đang được giảng dạy và chuẩn bị tài liệu nhằm phổ cập kiến thức một cách rộng rãi. Để góp phần cung cấp và trang bị một phần quan trọng năng lực cho người Dược sĩ, người bán lẻ thuốc trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, môn học “Dược cộng đồng” được xây dựng và phát triển. Theo đó, các năng lực chuyên môn bao gồm kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi giao tiếp của người cán bộ Dược trong chăm sóc sức khỏe người bệnh và người dân trong cộng đồng được phát triển và giảng dạy. 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)