Dược động học đại cương

Dược động học đại cương

Số trang: 
150
Khổ: 
19 x 27
Còn hàng
Giá: ₫48.000 

Cuốn sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được giảng viên giàu kinh nghiệm về giảng dạy và thực tiễn của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh biên soạn theo phương châm: Ki...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách được biên soạn dựa vào chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được giảng viên giàu kinh nghiệm về giảng dạy và thực tiễn của Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các kiến thức Dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Đánh giá sản phẩm: 
3.333335
Average: 3.3 (3 votes)