Dược lý học lâm sàng

Dược lý học lâm sàng

Số trang: 
692
Khổ: 
19x27
Hết hàng
Giá: ₫168.000 

Cuốn sách trang bị cho sinh viên Đại học Y các kiến thức cơ bản về dược lực học để họ hiểu được những cơ chế tác dụng chính của từng nhóm thuốc, từ đó hiểu rõ được chỉ định và độc tính của từng nhóm thuốc. Ngoài nhiệm vụ trên, cuốn sách còn lấy việc ứng dụng lâm sàng làm mục...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách trang bị cho sinh viên Đại học Y các kiến thức cơ bản về dược lực học để họ hiểu được những cơ chế tác dụng chính của từng nhóm thuốc, từ đó hiểu rõ được chỉ định và độc tính của từng nhóm thuốc. Ngoài nhiệm vụ trên, cuốn sách còn lấy việc ứng dụng lâm sàng làm mục tiêu, vì vậy đã mang tên là Dược lý học lâm sàng. Với mục tiêu này, nhóm tác giả đã mở rộng thêm phần động học của thuốc, các áp dụng lâm sàng, các chỉ định, chống chỉ định và tác dụng không mong muốn của thuốc nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc được an toàn và hợp lý hơn. Chính vì vậy, đối tượng của cuốn sách cũng được mở rộng cho cả các học viên sau đại học, cho các thầy thuốc điều trị, những người luôn cần cập nhật các kiến thức về thuốc. Việc tra cứu các biệt dược không phải là mục tiêu của cuốn sách này, tuy nhiên hầu hết các thuốc có trong danh mục thuốc thiết yếu lần thứ IV (1999) và cả lần thứ V (2005) tại sách tái bản lần thứ hai này đều được đề cập đến.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)