Giải phẫu X-quang

Giải phẫu X-quang

Số trang: 
116
Khổ: 
19x27
Còn hàng
Giá: ₫45.000 
Giá đang giảm: ₫38.000 
Tiết kiệm: ₫7.000 (-16%)

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở cuối mỗi bài có phần tự lượng giá để sinh viên có thể tự học và tự đánh giá được. Ngoài ra cuối mỗi bài cũng có những câu hỏi suy luận để khuyến khích khả năng tư duy, tìm tòi học hỏi của sinh viên.

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn "Giải phẫu X-quang" được sắp xếp thành từng bài. Mỗi bài đều có mục tiêu ở phần đầu và ở cuối mỗi bài có phần tự lượng giá để sinh viên có thể tự học và tự đánh giá được. Ngoài ra cuối mỗi bài cũng có những câu hỏi suy luận để khuyến khích khả năng tư duy, tìm tòi học hỏi của sinh viên.

Đánh giá sản phẩm: 
3
Average: 3 (2 votes)