Giáo dục sức khỏe (Health Education)

Giáo dục sức khỏe (Health Education)

Giá: ₫85.000 
Giá đang giảm: ₫72.000 
Tiết kiệm: ₫13.000 (-15%)

Cuốn sách là tài liệu cơ bản về giáo dục sức khoẻ trong khung chương trình tại các trường đại học Y hoặc các khoa Y đào tạo bác sĩ đa khoa hay bác sĩ y học dự phòng tương lai của Việt Nam. Các bác sĩ cần phải hiểu được những ý tưởng và nguyên tắc làm nền tảng cho giáo d...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách là tài liệu cơ bản về giáo dục sức khoẻ trong khung chương trình tại các trường đại học Y hoặc các khoa Y đào tạo bác sĩ đa khoa hay bác sĩ y học dự phòng tương lai của Việt Nam. Các bác sĩ cần phải hiểu được những ý tưởng và nguyên tắc làm nền tảng cho giáo dục sức khoẻ

Đối tượng mục tiêu của cuốn sách bao gồm sinh viên các khoá học cơ bản về y học hoặc y tế dự phòng, và đặc biệt quan trọng là dành cho các giảng viên của họ. Cuốn sách cũng phù hợp để giảng dạy về giáo dục sức khoẻ cho các điều dưỡng viên và nữ hộ sinh. Cũng có thể sử dụng nó trong một khoá học cơ bản về giáo dục sức khoẻ dành cho các chuyên gia tương lai trong môn này. Nó không phục vụ cho mục đích dạy cách xây dựng, quản lý hay đánh giá các chương trình hay chiến dịch giáo dục sức khoẻ trên quy mô lớn.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)