Giấy phép hoạt động xuất bản điện tử theo công văn số: 492/CXBIPH-QLXB, ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Cục xuất bản, in và phát hành.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Y học. Mã số doanh nghiệp: 0100107814. Đăng ký lần đầu: ngày 12 tháng 05 năm 1997. Đăng ký thay đổi lần thứ 3: ngày 07 tháng 11 năm 2013. “Chuyển đổi từ Nhà xuất bản Y học, số ĐKKD: 111542, mã số thuế: 0100107814 do phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày 12/05/1997”.