Hóa sinh (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa)

Hóa sinh (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa)

Số trang: 
440
Khổ: 
19x27
Còn hàng

Hóa sinh là một ngành khoa học nghiên cứu về các quá trình phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể sống ở điều kiện bình thường cũng như bệnh lý trong mối tương tác qua lại với môi trường xung quanh. Đây là lĩnh vực khoa học giao thoa với nhiều ngành ...

Giới thiệu sách

Hóa sinh là một ngành khoa học nghiên cứu về các quá trình phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể sống ở điều kiện bình thường cũng như bệnh lý trong mối tương tác qua lại với môi trường xung quanh. Đây là lĩnh vực khoa học giao thoa với nhiều ngành khoa học khác như Y học lâm sàng, Sinh lý học, Hóa học, Mô phôi học, Dinh dưỡng… Những hiểu biết mới nhất trong lĩnh vực Hóa sinh đã góp phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe của con người đặc biệt trong lĩnh vực Y học lâm sàng, Dinh dưỡng và Dược.

Cuốn giáo trình Hóa sinh này được biên soạn lần thứ 7 kể từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 1960 và lần gần đây nhất vào năm 2007. Sách được biên soạn dựa trên những kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học của nhiều thế hệ các thầy cô bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Cuốn sách bao gồm 2 phần chính: i. Cấu tạo và chuyển hóa chất; ii. Hóa sinh tế bào, mô và cơ quan.

Phần Cấu tạo và chuyển hóa chất trình bày về cấu tạo, tính chất và vai trò của các chất sinh học cơ bản trong cơ thể sống, các quá trình chuyển hóa và điều hòa chuyển hóa chất trong cơ thể sống.

Phần Hóa sinh tế bào mô và cơ quan trình bày quá trình chuyển  hóa chất xảy ra ở tế bào, mô và các cơ quan của cơ thể ở điều kiện bình thường và cũng như điều kiện bệnh lý để từ đó đưa ra các ứng dụng trong y học lâm sàng.

Trong từng chương, các tác giả đã cố gắng lồng ghép các thông tin khoa học cập nhật về hóa sinh lâm sàng và y sinh học phân tử và tế bào nhằm tăng tính hấp dẫn của các nội dung khoa học của cuốn sách.

Cuốn sách Hóa sinh này đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy và học của Trường Đại học Y Hà Nội thẩm định ngày 23/7/2018. Trường Đại học Y Hà Nội ban hành làm giáo trình dạy và học chính thức của Nhà trường. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn giáo trình này đáp ứng được những kiến thức cơ bản và cập nhật trong lĩnh vực Hóa sinh của sinh viên các trường đại học y, cũng như nhu cầu tham khảo của các bạn đọc về lĩnh vực khoa học này.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
3.923075
Average: 3.9 (13 votes)