HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM NĂM 2021

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM NĂM 2021

   Ngày 17/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021. Năm nay, lĩnh vực xuất bản, phát hành tiếp tục được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thực hiện chuyển đổi số.

      Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết ngành sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển lĩnh vực xuất bản, in và phát hành theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản, in và phát hành được chú trọng.

      Cùng với chủ động đầu tư, đổi mới phương thức quản trị, bán hàng, các cơ sở phát hành xuất bản phẩm sẽ tập trung mọi nguồn lực thực hiện chuyển đổi số, phát triển thị trường phát hành xuất bản phẩm điện tử; chủ động liên kết giữa thị trường trong nước với thị trường khu vực và quốc tế…. Đặc biệt, một số nhà xuất bản đã chủ động, tổ chức xuất bản sách cung cấp hệ thống kiến thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung, dịch Covid-19 nói riêng; nêu cao tinh thần đoàn kết, kết nối yêu thương, “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong những ngày chống dịch Covid-19.

      Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn chung do tác động của đại dịch Covid-19, ngành xuất bản và phát hành đã nhanh chóng thích ứng, chuyển đổi công nghệ… Số lượng nhà xuất bản được xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản phẩm điện tử đã tăng 50%, hoạt động xuất bản đạt nhiều thành tựu đáng kể. Thực hiện nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo yêu cầu ngành Xuất bản và phát hành tập trung tuyên truyền đưa nghị Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, đặc biệt chú trọng tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cũng lưu ý các nhà xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, sắp xếp và đổi mới mô hình hoạt động, nghiên cứ nhu cầu thị trường, tạo bản sắc riêng, hướng con người đến các giá trị chân - thiện - mỹ.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại Hội nghị

      Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của hoạt động xuất bản và phát hành năm 2020, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, cần có giải pháp đột phá cần thiết cho hoạt động xuất bản, in và phát hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tránh lạc hậu so với yêu cầu của thực tiễn, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhà xuất bản. Ông Hùng cũng lưu ý các nhà xuất bản phải cẩn trọng trong liên kết xuất bản. Riêng trong năm nay, hoạt động xuất bản phải bám sát những nhiệm vụ lớn của Đảng và đất nước đã được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để xuất bản những ấn phẩm có giá trị, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, phản động, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

     Dịp này, Ông Chu Văn Hòa, nguyên Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.

 

Ông Chu Văn Hòa, nguyên Cục trưởng Cục xuất bản, In và Phát hành vinh dự 

đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước.

 

      Ban tổ chức cũng đã trao Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông cho cho 8 tập thể, tặng Bằng khen cho 12 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm.

     Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo

tặng Bằng khen cho tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm.

 

 

Tin bài: Huệ Chi