Hướng dẫn đọc điện tim

Hướng dẫn đọc điện tim

Số trang: 
210
Khổ: 
13x19
Hết hàng

Năm 1972 chúng tôi có viết cuốn "Điện tâm đồ trong lâm sàng" làm tài liệu tham khảo cho các bác sĩ phục vụ trong các khoa tim.

Nay theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi đã viết thêm tài liệu "Hướng dẫn đọc điện tim", rút ngắn ngọn và đơn giản...

Giới thiệu sách

Năm 1972 chúng tôi có viết cuốn "Điện tâm đồ trong lâm sàng" làm tài liệu tham khảo cho các bác sĩ phục vụ trong các khoa tim.

Nay theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi đã viết thêm tài liệu "Hướng dẫn đọc điện tim", rút ngắn ngọn và đơn giản hơn, để phục vụ cho các bác sĩ nội khoa chung, các bác sĩ thuộc các khoa lâm sàng khác và sinh viên y khoa. Nội dung của cuốn sách bao gồm những điều thực tế cần biết nhất (Chủ yếu là các dấu hiệu) để có thể đọc được chính xác các điện tim đồ thông thường. Tuy đơn giản, nó vẫn đảm bảo được tính hiện đại và hoàn chỉnh rút ra từ cuốn sách lớn "Điện tâm đồ trong lâm sàng".

Đánh giá sản phẩm: 
3
Average: 3 (2 votes)