Khoa học dân số và y tế công cộng

Khoa học dân số và y tế công cộng (Population Science and Public Health)

Giá: ₫60.000 
Giá đang giảm: ₫51.000 
Tiết kiệm: ₫9.000 (-15%)

Cuốn sách này bắt nguồn từ cuốn sách "Dân số và Phát triển" phiên bản 2009 của Trường Đại học Y Thái Bình, để sử dụng trong khóa học về Khoa học dân số, và là một phần trong chương trình giảng dạy dành cho sinh viên y khoa cũng như cho các sinh viên theo học ngành "Bác sỹ Y ...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách này bắt nguồn từ cuốn sách "Dân số và Phát triển" phiên bản 2009 của Trường Đại học Y Thái Bình, để sử dụng trong khóa học về Khoa học dân số, và là một phần trong chương trình giảng dạy dành cho sinh viên y khoa cũng như cho các sinh viên theo học ngành "Bác sỹ Y học Dự phòng".

Mục đích của chúng tôi khi viết cuốn sách này là để:

  • Mở rộng tập hợp văn bản bằng cách bổ sung thêm nhiều tài liệu và minh họa gần đây hơn.
  • Đưa ra một cách trình bày hệ thống hơn theo tiêu chuẩn sẵn có.
  • Đảm bảo tính mạch lạc chặt chẽ, đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ giữa các chương và chủ đề khác nhau.
  • Đặt nhân khẩu học vào trong nội dung của Y tế công cộng, đặc biệt là thiết lập mối quan hệ với Dịch tễ học.

Và hơn hết, là:

Để phác họa các ý tưởng cơ bản và các khái niệm về Khoa học dân số.

Những trích dẫn từ các bảng biểu được lựa chọn nhằm truyền đạt ấn tượng cụ thể về thực tế nhân khẩu học. Hiện nay có thể dễ dàng tìm được những danh sách các chỉ số hoàn chỉnh từ Internet. Chính vì thế mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chỉ ra được nguồn của các bảng biểu.      

Trong khi cuốn sách chủ yếu là để cho sinh viên sử dụng, nó cũng giúp các giảng viên hiểu các ý tưởng cơ bản và phác thảo các khóa học của mình. Có thể dùng nó để giới thiệu về môn khoa học này cho bất cứ ai quan tâm, đặc biệt cho những người đang làm việc trong lĩnh vực y tế.

Đánh giá sản phẩm: 
4
Average: 4 (1 vote)