Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

Ký sinh trùng y học

Giá: ₫100.000 
Giá đang giảm: ₫85.000 
Tiết kiệm: ₫15.000 (-15%)

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ sở sách “Ký sinh trùng y học ” được tái bản năm 2016 với khung chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo thông qua. Nội dung tái bản lần này đã được c...

Yêu thích
Giới thiệu sách

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ sở sách “Ký sinh trùng y học ” được tái bản năm 2016 với khung chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa đã được Bộ Y tế và Bộ Giáo dục Đào tạo thông qua. Nội dung tái bản lần này đã được chỉnh sửa phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và cập nhật các kiến thức mới về bệnh ký sinh trùng tại Việt Nam.

    Quyển sách “Ký sinh trùng y học” đã mô tả đầy đủ các đặc điểm sinh học của ký sinh trùng y học, đặc điểm bệnh sinh, bệnh học, dịch tễ học, chẩn đoán, điều trị và phòng chống ký sinh trùng nói chung và từng loài ký sinh trùng gây bệnh ở người nói riêng. Khối kiến thức chứa đựng trong quyển sách này sẽ trang bị cho mỗi bác sĩ đa khoa khi ra trường có đủ kiến thức cần thiết về ký sinh trùng để áp dụng trong thực tiễn khám chữa bệnh cũng như phòng chống cho cộng đồng.

     Nhà xuất bản Y học đã xuất bản nhiều sách chuyên khảo, giáo trình về ký sinh trùng để phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho chuyên ngành Ký sinh trùng trên toàn quốc và đã đồng hành với các trường Đại học Y, trong đó có Trường Đại học Y Hà Nội và các nhà khoa học để phục vụ tốt công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong nhiều thập kỷ qua.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)