Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò sản khoa

Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò sản khoa

Số trang: 
1088
Khổ: 
17x25
Còn hàng
Giá: ₫535.000 
Giá đang giảm: ₫214.000 
Tiết kiệm: ₫321.000 (-60%)

Nhà xuất bản Y học giới thiệu với bạn đọc cuốn sách "Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò sản khoa". Đây là cuốn sách nêu lên những phương pháp thăm dò hiện đại trong sản khoa nhằm phát hiện các bất thường chu sản tạo điểu kiện cho các thầy thuốc có những chẩn đoán chín xác và xử lý kịp th...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Nhà xuất bản Y học giới thiệu với bạn đọc cuốn sách "Kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong thăm dò sản khoa". Đây là cuốn sách nêu lên những phương pháp thăm dò hiện đại trong sản khoa nhằm phát hiện các bất thường chu sản tạo điểu kiện cho các thầy thuốc có những chẩn đoán chín xác và xử lý kịp thời.

Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong công tác thực tế đặt ra ở các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay, Nhà xuất bản Y học đã cho xuất bản cuốn sách này. Nội dung cuốn sách này chỉ đơn thuần nêu lên một số trong nhiều ứng dụng của khoa học vào lĩnh vực cận lâm sàng, đặc biệt chỉ bí hẹp trong phạm vi sản khoa, nhưng trên thực tế không thể coi nhẹ phần lâm sàng.

Các dấu hiệu lâm sàng được phát hiện, được nghiên cứu kết hợp với các thăm dò hiện đại sẽ tạo ra những kết quả chính xác trong chẩn đoán là quá trình trải nghiệm lâu dài, đã trải qua bao nhiêu thế kỷ cho đến nay mà chúng ta đang kế thừa và tiếp tục làm cho phong phú thêm dưới sự hỗ trợ của tiến bộ khoa học ứng dụng trong lĩnh vực cận lâm sàng.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)