Kỹ thuật mổ

Kỹ thuật mổ

Số trang: 
338
Khổ: 
19x27
Hết hàng

Cuốn sách được biên soạn dựa trên tài liệu Atlas of Surgical Operations của Zollinger and Zollinger, ngoài ra còn tham khảo những cuốn như: EMC Techniques Chirmgicales, Techniques in Vascular Surgery của D. Cooley, Current Surgical Diagnosis and Treatment của Lawrence W,. Campbell’s Urology. K...

Giới thiệu sách

Cuốn sách được biên soạn dựa trên tài liệu Atlas of Surgical Operations của Zollinger and Zollinger, ngoài ra còn tham khảo những cuốn như: EMC Techniques Chirmgicales, Techniques in Vascular Surgery của D. Cooley, Current Surgical Diagnosis and Treatment của Lawrence W,. Campbell’s Urology. Kĩ thuật ngoại khoa của Vương Hùng, Bệnh hậu môn trực tràng của Nguyễn Đình Hối, Techniques Chirurgicales Courantes en Urologie của Aboulker P.

Cuốn sách nêu những động tác cũng như thì mổ chính nhằm giúp cho các bác sỹ khoa mổ mới nhập môn ôn lại trước khi vào phòng mổ, đương nhiên bản thân phải có những kiến thức cũng như kỹ năng thực hành tối thiểu.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)