Mô - Phôi - Phần mô học

Mô - Phôi - Phần mô học

Số trang: 
308
Khổ: 
19x27
Hết hàng

Sách “Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học’’ được biên soạn dựa vào chương trỡnh giỏo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sở chương trỡnh khung đó được phê duyệt. Sách được giảng viên giàu kinh nghiệm về giảng dạy và thực tế của Trường Đại học Dược Hà Nội ...

Giới thiệu sách

Sách “Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học’’ được biên soạn dựa vào chương trỡnh giỏo dục của Trường Đại học Dược Hà Nội trên cơ sở chương trỡnh khung đó được phê duyệt. Sách được giảng viên giàu kinh nghiệm về giảng dạy và thực tế của Trường Đại học Dược Hà Nội biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các kiến thức dược học hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách “Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học’’ đó được hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy học chuyên ngành Dược sĩ của Bộ Y tế thẩm định năm 2011. Bộ Y tế quyết định ban hành tài liệu dạy - học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)