Mô Phôi phần mô học (Sách đào tạo bác sĩ đa khoa)
4.5
846
Lượt xem
27
Đã bán
Chọn sản phẩm
1 Tháng
  • 1 Tháng
  • 3 Tháng
  • 6 Tháng
  • 3 Năm
29.000₫
Thành tiền 29.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Nhà xuất bản Y học
Người dịch:
Năm XB:
2021
Loại sách:
Ebook;
Khổ sách:
14.5 x 20.5
Số trang:
344
Quốc gia:
Việt Nam
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-66-4926-7
Mã ISBN Điện tử:
978-604-66-5558-9

Cuốn “Mô-Phôi phần Mô học” được dùng làm tài liệu chuyên ngành cho đào tạo Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Nhiều trường Y trong nước đã dùng cuốn sách này làm tài liệu chính thức hoặc tham khảo.

Những thông tin khoa học chuyên ngành Mô học được trình bày trong cuốn sách mang tính hệ thống và cập nhật, theo chương trình và mục tiêu giảng dạy của môn học đã được Hội đồng Khoa học Giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội thông qua. Đối tượng dùng cuốn sách là sinh viên năm thứ hai, sau khi đã hoàn thành chương trình các môn khoa học cơ bản cho ngành Y và môn Giải phẫu học. Môn Mô - Phôi học được bố trí học trong cùng một năm học với các môn Hoá sinh học và Sinh lý học, sẽ giúp cho sinh viên hoàn thiện khối kiến thức về cấu trúc tế vi, trong mối liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo hình thái và hoạt động chức năng của các cơ quan ở cơ thể người bình thường, chuẩn bị cho việc tiếp thu những kiến thức về tiền lâm sàng và bệnh học trong những năm học sau.

Trong chương trình đổi mới đào tạo Y khoa, cuốn sách này được sử dụng cho sinh viên hệ Bác sĩ Y khoa khi học các module từ năm thứ nhất đến năm thứ ba. Đặc biệt, với module Mô học và Phôi thai học trong năm thứ hai thì cuốn sách này là giáo trình chính thức.

Những năm gần đây, hiểu biết ở mức độ phân tử của tế bào và mô đã được đề cập rất rộng và sâu. Sinh viên có thể tham khảo trong các cuốn về Mô học phân tử sau khi đã nắm chắc các thông tin khoa học từ cuốn sách đang có dưới tay này.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Mô học đại cương và Mô học các hệ cơ quan, được xếp thành 16 chương. Phần phụ lục gồm những thông tin được trình bày ngắn gọn của hai chương: Tế bào (sinh viên đã được học ở môn Sinh học) và Máu, sự tạo máu, bạch huyết (sẽ được học ở môn Sinh lý học), giúp sinh viên tra cứu nhanh những thông tin có liên quan khi đọc các chương khác của cuốn sách này. Nhiều hình vẽ, ảnh hiển vi và siêu hiển vi được đưa vào từng chương để minh hoạ. Đây là đặc thù của cuốn sách về môn học hình thái. Trong lần tái bản này, cuối cuốn sách có thêm “Bảng từ và cụm từ Mô học Việt và Anh”. Các chữ số đặt trong dấu ngoặc vuông ở phần chú thích các hình và ảnh chụp là số thứ tự của cuốn sách và các tác giả đã được trích dẫn (xem phần tài liệu tham khảo).

Mở đầu mỗi chương đều có phần mục tiêu học tập, sinh viên cần nắm chắc và học theo mục tiêu để đạt được kết quả thi kết thúc môn học. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khuyến khích việc đọc thêm những phần ngoài mục tiêu. Cuối mỗi chương là những câu hỏi giúp sinh viên tự lượng giá kiến thức.

Bình luận

0/1500

Cùng chủ đề

Cùng chủ đề

Xem toàn bộ