Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc (Sách đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất)
Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc (Sách đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất)
4.5
657
Lượt xem
3
Đã bán
Chọn sản phẩm
105.000₫ 110.000₫
Ebook
Chưa ra mắt
Thành tiền 105.000₫
Thông tin xuất bản
NXB
Người dịch:
Năm XB:
2022
Loại sách:
Sách giấy;
Khổ sách:
19 x 27 cm
Số trang:
232
Quốc gia:
Ngôn ngữ:
vi
Mã ISBN:
978-604-66-5556-5
Mã ISBN Điện tử:

   Theo chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học của Trường Đại học Dược Hà Nội, môn học “Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc” là môn học bắt buộc của chuyên ngành Kiểm nghiệm Thuốc và Độc chất, nhằm cung cấp cho học viên kiến thức về các phương pháp sắc ký sử dụng trong phân tích thuốc. Giáo trình “Một số phương pháp sắc ký dùng trong phân tích thuốc” được biên soạn với mục tiêu học
tập là: 

 1. Trình bày được nguyên lý và ứng dụng của các phương pháp sắc ký thông dụng và sắc ký khối phổ vào phân tích và kiểm nghiệm thuốc.

 2. Vận dụng được một số phương pháp trên vào các tình huống cụ thể trong phân tích và kiểm nghiệm thuốc.

 Đồng thời, tài liệu cũng trình bày một số ứng dụng của sắc ký trong phân tích độc chất như phân tích môi trường, phân tích thực phẩm, hóa pháp.

  Tài liệu gồm 5 chương giới thiệu các phương pháp sắc ký và ứng dụng trong phân tích trong thời lượng 30 tiết học. Chương 1 trình bày những nét đại cương về sắc ký; chương 2 trình bày về sắc ký lỏng hiệu năng cao; chương 3 trình bày về sắc ký lớp mỏng và sắc ký lớp mỏng hiệu năng cao; chương 4 trình bày về sắc ký khí. Trong các chương 2, 3, 4 đều đi sâu vào trình bày nguyên lý của phương pháp, phân tích các điều kiện sắc ký và ứng dụng của phương pháp trong các lĩnh vực như kiểm nghiệm thuốc, phân tích thuốc trong dịch sinh học, phân tích dư lượng thuốc trong thực phẩm, môi trường, … Chương 5 giới thiệu về cách thực hiện thẩm định phương pháp sắc ký trong kiểm nghiệm thuốc và dịch sinh học nhằm chứng minh phương pháp sử dụng là phù hợp với đối tượng phân tích.

Bình luận