Một số vấn đề y sinh học cập nhật cho bác sĩ

Một số vấn đề y sinh học cập nhật cho bác sĩ

Số trang: 
324
Khổ: 
14.5x20.5
Hết hàng

Cuốn sách là tài liệu bổ túc Sau Đại học và Đại học, cần cho bác sĩ. Có thể cuốn sách cung cấp cho một số bạn sinh viên các kiến thức cơ bản để tự vươn lên trong học tập.

Giới thiệu sách

Cuốn sách là tài liệu bổ túc Sau Đại học và Đại học, cần cho bác sĩ. Có thể cuốn sách cung cấp cho một số bạn sinh viên các kiến thức cơ bản để tự vươn lên trong học tập.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)