nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới và trong nước

Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới và trong nước

Số trang: 
172
Khổ: 
14.5x20.5
Hết hàng

Y học cổ truyền và cây thuốc là một thế mạnh của nước ta nhưng còn dựa nhiều vào kinh nghiệm. Để hội nhập với thế giới chúng ta cần biết rõ và vận dụng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) (WHO) và nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới.

Giới thiệu sách

Y học cổ truyền và cây thuốc là một thế mạnh của nước ta nhưng còn dựa nhiều vào kinh nghiệm. Để hội nhập với thế giới chúng ta cần biết rõ và vận dụng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) (WHO) và nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới.

Sách gồm có 4 phần:

Phần 1. Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới

Từ 1993 đến 2005, Tổ chức YTTG liên tục có những cuộc hội thảo quốc tế và khu vực, công bố tới 10 chuyên luận chính bao gồm các vấn đề:

1. Xác định độ an toàn và hiệu lực của dược thảo.

2. Hiện trạng y học cổ truyền ở từng nước thành viên

3. Sử dụng hợp lý cây thuốc

4. Y học cổ truyền và y học hiện đại: điều hoà hai cách tiếp cận

5. Kiểm tra chất lượng nguyên liệu từ cây thuốc

6-7. Chuyên luận về cây thuốc được chọn lọc (tập 1 và tập 2)

Phần 2. Sử dụng an toàn hợp lý dược thảo trong hệ thống dược cảnh giác

Hướng dẫn trồng trọt và thu hỏi tốt cây thuốc (GACP)

Tổng quan lĩnh vực (Alats) y học bổ trợ thay thế trên thế giới

Phần 3. Tổng quan lĩnh vực y học cổ truyền bổ trợ thay thế trên thế giới: 12 địa phương và quốc gia

Phần 4. Y học cổ truyền và sử dụng cây thuốc ở Việt Nam

Phương hướng chính về phát triển dược học trong nước của Bộ Y tế, Viện Dược liệu, Viện Y học dân tộc, Hội đồng dược điển Việt Nam, nội dung giảng dạy Y học cổ truyền ở các trường Y tế.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)