Nghiện game online và nghiện ma túy

Nghiện game online và nghiện ma túy

Số trang: 
192
Khổ: 
14.5x20.5
Còn hàng

Cùng với sự phát triển của internet, nghiện game online đã trở thành vấn nạn thực sự cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiện game online rất phổ biến, tỷ lệ người nghiện game online có thể chiếm tới 10% số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15 - 25.
Nghiện game ...

Giới thiệu sách

Cùng với sự phát triển của internet, nghiện game online đã trở thành vấn nạn thực sự cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nghiện game online rất phổ biến, tỷ lệ người nghiện game online có thể chiếm tới 10% số thanh, thiếu niên trong độ tuổi 15 - 25.
Nghiện game online để lại hậu quả to lớn tới sức khỏe thể chất và tâm thần của người nghiện, khiến họ trở thành gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Việc cai nghiện game online rất khó khăn do chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán và phác đồ điều trị thống nhất cho rối loạn này.
Kiến thức về điều trị cắt cơn và chống tái nghiện game online còn thiếu và yếu nên hiệu quả điều trị rối loạn này ở các cơ sở cai nghiện là không cao.
Cùng với nghiện game online, nghiện ma túy cũng gây ra các hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài ma túy truyền thống như heroin, cần sa, người nghiện ma túy đang sử dụng rất rộng rãi các ma túy nhóm kích thần, đặc biệt là ma túy “đá”.
Hiện nay, các cơ sở cai nghiện sử dụng các phác đồ khác nhau để cắt cơn nghiện ma túy và chống tái nghiện. Tuy nhiên, việc phòng chống tái nghiện ma túy còn bị xem nhẹ nên tỷ lệ tái nghiện sau cai là rất lớn.
 

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)