Otilonium Bromide - Thuốc chống co thắt cơ trơn thế hệ mới giảm đau hiệu quả thông qua 3 cơ chế tác động
Otilonium Bromide - Thuốc chống co thắt cơ trơn thế hệ mới giảm đau hiệu quả thông qua 3 cơ chế tác động
4.5
6
Lượt xem
Đã bán
Chọn sản phẩm

Sách nổi bật

Xem toàn bộ