Phôi thai học thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Phôi thai học thực nghiệm và ứng dụng lâm sàng

Giá: ₫239.000 

Cuốn sách do bác sĩ chuyên khoa cấp II Đỗ Kính, nguyên giảng viên cao cấp chuyên ngành Mô-Phôi, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Trong cuốn sách này, ngoài những kiến thức đã là kinh điển, tác giả đã cập nhật những thông tin khoa học từ các công trình nghiên cứu, sắp xếp c...

Yêu thích
Giới thiệu sách

Cuốn sách do bác sĩ chuyên khoa cấp II Đỗ Kính, nguyên giảng viên cao cấp chuyên ngành Mô-Phôi, Trường Đại học Y Hà Nội biên soạn. Trong cuốn sách này, ngoài những kiến thức đã là kinh điển, tác giả đã cập nhật những thông tin khoa học từ các công trình nghiên cứu, sắp xếp có hệ thống và trình bày các thông tin tương đối nhất quán giữa các chương theo trình tự: những kết quả nghiên cứu thực nghiệm trên động vật; tìm hiểu và giải thích cơ chế của các hiện tượng; mô tả các hiện tượng phôi thai học bình thường và sự phát triển bất thường; liên hệ ứng dụng lâm sàng... So với các cuốn Phôi thai học của chính tác giả đã biên soạn trước đây, chúng tôi thấy ở cuốn sách này có hai nội dung đã được tác giả để nhiều công sức biên soạn đó là: (1) Cơ sở phân tử và tế bào của quá trình phát triển cá thể. Đây là vấn đề được nhiều tác giả trên thế giới đang đi sâu nghiên cứu bởi nó mang ý nghĩa thực tiễn trên lâm sàng, tìm liệu pháp gen để điều trị những bất thường bẩm sinh; (2) Những dạng bất thường bẩm sinh của các cá thể người được đề cập rộng hơn và sâu hơn về các mặt kiểu hình cơ chế bệnh sinh, nguyên nhân đặc điểm lâm sàng, tần số, phương pháp chẩn đoán và điều trị...

Nội dung cuốn sách được sắp xếp thành 23 chương, gồm hai phần chính: Phôi thai học đại cương gồm 7 chương và phôi thai học hệ thống cơ quan gồm 16 chương. Các hình vẽ minh họa đều được chú thích đầy đủ, sát hợp với phần mô tả.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)