Phục hồi chức năng

Phục hồi chức năng

  Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa được chia làm 4 phần:

  Phần 1: Khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng.

  Phần 2: Phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp.

...
Giới thiệu sách

  Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa được chia làm 4 phần:

  Phần 1: Khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng.

  Phần 2: Phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp.

  Phần 3: Một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng.

  Phần 4: Một số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở

   Cuốn giáo trình này dùng cho các thầy cô giáo để chuẩn bị các khoá đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa và cho các bác sĩ mới chuyển qua làm việc với chuyên ngành Phục hồi chức năng tham khảo. Do thời gian và chương trình đào tạo BSĐHCK PHCN ở mỗi trường đại học Y có khác nhau nên chúng tôi đề xuất những phần cơ bản nhất, đảm bảo 70% khối lượng của chương trình, 30% còn lại để các thầy cô giáo linh động bổ sung cho phù hợp với chương trình, nội dung, thời gian đào tạo và hoàn cảnh của trường mình.

Xem trên cửa sổ lớn

Your web browser doesn't have a PDF plugin.

Đánh giá sản phẩm: 
3
Average: 3 (2 votes)