Phục hồi chức năng (Dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa)

Phục hồi chức năng (Dùng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa)

Giá: ₫100.000 
Giá đang giảm: ₫85.000 
Tiết kiệm: ₫15.000 (-15%)

   Để có tài liệu cơ bản giảng dạy cho các bác sĩ định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ở các trường đại học y, được sự gợi ý và chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình Phục hồi chức năng cho bác sĩ định hướng chuyê...

Yêu thích
Giới thiệu sách

   Để có tài liệu cơ bản giảng dạy cho các bác sĩ định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ở các trường đại học y, được sự gợi ý và chỉ đạo của Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình Phục hồi chức năng cho bác sĩ định hướng chuyên khoa”. Giáo trình này được chia làm 4 phần:
   Phần 1: Khái niệm chung về khuyết tật và phục hồi chức năng.
   Phần 2: Phục hồi chức năng cho một số dạng tật thường gặp.
   Phần 3: Một số kỹ thuật lượng giá và thực hành phục hồi chức năng.
   Phần 4: Một số quy trình kỹ thuật phục hồi chức năng áp dụng ở tuyến cơ sở.
   Cuốn giáo trình này dùng cho các thầy cô giáo để chuẩn bị các khoá đào tạo bác sĩ định hướng chuyên khoa và cho các bác sĩ mới chuyển qua làm việc với chuyên ngành Phục hồi chức năng tham khảo. Do thời gian và chương trình đào tạo BSĐHCK PHCN ở mỗi trường đại học Y có khác nhau nên chúng tôi đề xuất những phần cơ bản nhất, đảm bảo 70% khối lượng của chương trình, 30% còn lại để các thầy cô giáo linh động bổ sung cho phù hợp với chương trình, nội dung, thời gian đào tạo và hoàn cảnh của 
trường mình.
 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)