Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế (Dùng cho học viên sau đại học)

Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế (Dùng cho học viên sau đại học)

Số trang: 
340
Khổ: 
16x24
Còn hàng
Giá: ₫160.000 
Giá đang giảm: ₫128.000 
Tiết kiệm: ₫32.000 (-20%)

“Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế”.
    Cuốn sách gồm 14 bài kiến thức cơ bản, các phụ lục minh hoạ một số thiết kế nghiên cứu thường gặp:
    Bài 1. Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 
&n...

Yêu thích
Giới thiệu sách

“Phương pháp nghiên cứu khoa học - nghiên cứu hệ thống y tế”.
    Cuốn sách gồm 14 bài kiến thức cơ bản, các phụ lục minh hoạ một số thiết kế nghiên cứu thường gặp:
    Bài 1. Nhập môn phương pháp nghiên cứu khoa học; 
    Bài 2. Đại cương nghiên cứu hệ thống y tế;
    Bài 3. Xác định vấn đề nghiên cứu hệ thống y tế;
    Bài 4. Mục tiêu, giả thuyết và biến số nghiên cứu; 
    Bài 5. Loại hình nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu;
    Bài 6. Kỹ thuật thu thập số liệu;
    Bài 7. Kế hoạch thu thập và phân tích số liệu;
    Bài 8. Phân tích số liệu định tính;
    Bài 9. Chọn test thống kê trong phân tích số liệu;
    Bài 10. Kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí;
    Bài 11. Phổ biến và sử dụng kết quả nghiên cứu; 
    Bài 12. Đạo đức trong nghiên cứu y học;
    Bài 13. Viết đề cương nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án y học;
    Bài 14. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học y học tại đơn vị cơ sở.
Nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu hệ thống y tế là một chỉnh thể không thể tách rời sự phát triển kinh tế - xã hội, do vậy, thiết kế nghiên cứu hệ thống y tế luôn luôn đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)