Quản lý và phân tích số liệu y tế sử dụng phần mềm SAS (Sách chuyên khảo)

Quản lý và phân tích số liệu y tế sử dụng phần mềm SAS (Sách chuyên khảo)

Số trang: 
188
Khổ: 
17x25
Còn hàng
Giá: ₫100.000 

  Hiện nay có nhiều phần mềm quản lý và phân tích số liệu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế ví dụ như STATA, SPSS, Epi Info, R… Tuy nhiên, trong thời gian tới SAS được đánh giá là phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác xử lý và phân tích số liệu tại Việt Nam.
  Phầ...

Yêu thích
Giới thiệu sách

  Hiện nay có nhiều phần mềm quản lý và phân tích số liệu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực y tế ví dụ như STATA, SPSS, Epi Info, R… Tuy nhiên, trong thời gian tới SAS được đánh giá là phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác xử lý và phân tích số liệu tại Việt Nam.
  Phần mềm SAS sử dụng ngôn ngữ lập trình để phân tích số liệu rất phổ biến tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong các nghiên cứu nhận tài trợ từ Viện Y tế Quốc Gia Hoa Kỳ (National Institute of Health) có nhiều chương trình yêu cầu sử dụng phần mềm SAS. Do đó, tài liệu này được biên soạn nhằm hướng dẫn cách sử dụng phần mềm SAS 9.3/9.4 phù hợp cho đối tượng sinh viên, nhà nghiên cứu cũng như cán bộ có nhu cầu quản lý và phân tích số liệu mà những phần mềm khác chưa đáp ứng được yêu cầu.
  Tài liệu này được biên soạn dựa trên các bài giảng về phần mềm SAS của Tiến sĩ Lisa V. Smith tại đại học California, Los Angeles (UCLA) cũng như tham khảo cuốn sách “Applied Statistics and the SAS Programming Language” tái bản lần thứ 5 của Cody Ronald P và Smith Jeffery K (ISBN: 0-13-146532-5) với cấu phần gồm 13 bài có ví dụ minh họa cụ thể, đi kèm cấu phần thực hành sau mỗi bài cũng như cung cấp đáp án gợi ý. Cuốn sách hướng đến hai mục tiêu chính:
   Mục tiêu 1: Hiểu rõ cách thức quản lý số liệu dịch tễ học bằng phần mềm SAS: nhập và làm sạch số liệu, gán nhãn tên biến và giá trị của biến, chuyển đổi dạng dữ liệu;
   Mục tiêu 2: Phân tích, phiên giải và trình bày số liệu dịch tễ học: thống kê mô tả, kiểm định thống kê và trích xuất kết quả.
   Để có thể hoàn thành được tài liệu này, tác giả xin chân thành cảm ơn chương trình UCLA/Việt Nam Fogarty về nâng cao năng lực phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực HIV/AIDS đã hỗ trợ tác giả có thể tham gia các khóa học cần thiết để xây dựng nên cuốn sách này.
 

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)