Quản lý y tế

Quản lý y tế

Số trang: 
226
Khổ: 
19x27
Sách bán trọn

Quản lý Y tế không những là một trong những hoạt động trọng yếu nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực y tế, để đạt tới các mục tiêu sức khỏe, mà còn là một bộ môn khoa học đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển song song với kỹ thuật y học.

Giới thiệu sách

Quản lý Y tế không những là một trong những hoạt động trọng yếu nhằm sử dụng một cách hiệu quả nhất các nguồn lực y tế, để đạt tới các mục tiêu sức khỏe, mà còn là một bộ môn khoa học đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển song song với kỹ thuật y học.

Tài liệu Quản lý Y tế do tập thể các giáo viên chuyên ngành quản lý y tế các trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y tế công cộng, Học viện quân Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ quản lý y tế của Bộ Y tế. Tài liệu này sẽ được sử dụng cho các khóa đào tạo liên tục cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện, đồng thời còn là tài liệu tham khảo trong các trường Đại học Y, Dược.

Các cán bộ quản lý y tế có thể tham khảo tài liệu này để tự bổ túc kiến thức quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả sự dụng các nguồn lực y tế của địa phương.

Đánh giá sản phẩm: 
5
Average: 5 (1 vote)