Giải phẫu bệnh học

   Giải phẫu bệnh học là các nghiên cứu về bệnh tật. Nói một cách...

₫213.000 
₫250.000 
15%
1
Ký sinh trùng y học giáo trình đào tạo bác sĩ đa khoa

     Sách “Ký sinh trùng y học” được tái bản năm 2020 trên cơ...

₫85.000 
₫100.000 
15%
5
Bệnh học nội khoa tập 2

    Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các...

₫149.000 
₫175.000 
15%
5
Bệnh học nội khoa tập 1

     Trong những năm qua, nhờ sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các...

₫153.000 
₫180.000 
15%
2.75