Giáo trình kỹ năng y khoa

Một người bác sĩ giỏi cần phải có kiến thức chuyên môn tốt, tay nghề thành...

₫115.000 
5
Phục hồi chức năng

Cuốn sách "Giáo trình Phục hồi chức năng" dùng cho bác sĩ định hướng...

₫95.000 
5
Vật lý lý sinh y học

Đây là cuốn sách giáo khoa cho sinh viên năm thứ nhất ngành y và số giờ cho...

₫86.000 
5
Nhãn khoa Tập 3

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

4
Nhãn khoa Tập 2

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

4
Nhãn khoa Tập 1

Bộ sách Nhãn khoa được soạn thảo nhằm phục vụ các bác sĩ...

5